Egyesületünkről

Az Egyesület neve: Pentele Természetjáró Egyesület. Rövidített neve: PeTE.
Az Egyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Esze Tamás u 5 1/2. 
 
Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 
Az Egyesület célja: a természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, különös tekintettel Dunaújváros és környéke lakosaiban, valamint a természet védelmét és mindezen célokhoz szükséges feltételek biztosítását. 
 
Az Egyesület főbb tevékenységei: 
Felkelti a természetjárás iránti igényt, növeli a természetjáró tevékenységbe kapcsolódók számát, ösztönzi a természetjárás rendszeres gyakorlását.
Elősegíti a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sport jellegű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programok szervezésével. Céljai megvalósítása érdekében szakmai előadásokat szervez.
Túrák és táborozások szervezésével gazdagítja a természet, a haza, más országok, népek megismerésének lehetőségeit, hogy ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a különböző népek közötti barátság elmélyítéséhez.
Gondozza és fejleszti a jelzett turistaútvonal hálózatot elsősorban Fejér megye területén.
Támogatja a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló     törekvéseket és terjeszti, segíti az ökológiai szemléletű gondolkodást.
Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében  érdekképviseletet lát el.
Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt  hozhat létre.
  

  

 

Az alapszabály teljes szövege